top of page

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

ΕΜΠΕΙΡΙΑ

2019 - Παρόν

Αναπληρώτρια Διοικήτρια 

Μαιευτήριο Γ.Ν ¨Έλενα Βενιζέλου¨ 

•Υπεύθυνη για την λειτουργία και κατανομή των χειρουργικών τραπεζιών 

•Υπεύθυνη για τις εφημερίες του Ιατρικού προσωπικού 

•Υπεύθυνη για την Υγιεινή και Ασφάλεια των Εργαζομένων, των επισκεπτών και των εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου

•Υπεύθυνη για τις λίστες αναμονής των ασθενών και για τα μέτρα πρόληψης για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών

•Υπεύθυνη για τον καθορισμό των κριτήριων και τη διάθεσης των κλινών στις θέσεις Β` και Α` 

•Υπεύθυνη για τα θέματα έρευνας και εκπαίδευσης του προσωπικού του Νοσοκομείου

•Υπεύθυνη για τα χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα

•Αρμόδια για θέματα πληροφορικής και μηχανοργάνωσης του Νοσοκομείου

•Αρμόδια για την πιστοποίηση της ποιότητας των υπηρεσιών του Νοσοκομείου

Κατά το διάστημα από Ιανουάριο έως Ιούλιο του 2022 άσκησα πλήρως τα καθήκοντα του Διοικητή του Νοσοκομείου, στο πλαίσιο των οποίων προέβη πέραν των τυπικών προβλεπόμενων αρμοδιοτήτων του Διοικητή,  που περιλαμβάνουν τροποποίηση προϋπολογισμού, ρύθμιση προμηθειών του Νοσοκομείου και διοικητικές μεταβολές των ήδη υπαρχόντων δομών, σε καινοτόμες ενέργειες, εξασφαλίζοντας και επιτυγχάνοντας:
 

 • τη λήψη δωρεάς ύψους 2.500.000 ευρώ για το έργο  «Ανακαίνιση & Εκσυγχρονισμός του Συγκροτήματος Μαιεύσεων του Νοσοκομείου» από την «Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Πολιτιστικού & Κοινωφελούς Έργου ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ».

 • την έναρξη της διαδικασίας επικαιροποίησης του Νοσοκομείου, προτείνοντας τόσο διοικητικές όσο και οργανωτικές αλλαγές και βελτιώσεις, που αποτυπώνουν τη σύγχρονη εικόνα του Νοσοκομείου.

 • υποστήριξα τον επιχειρησιακό σχεδιασμό κατά της COVID-19, ενισχύοντας τη λειτουργία του Εμβολιαστικού Κέντρου στο πλαίσιο του κυβερνητικού προγράμματος εμβολιασμού των υγειονομικών και του πληθυσμού «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ»

 • συμμετείχα στην αποδοχή της πρότασης και την εγκατάσταση εργαστηρίου του τμήματος Μαιευτικής του ΠΑΔΑ στο Νοσοκομείο μας, ενέργεια που δρομολογείται στο άμεσο μέλλον προς ολοκλήρωση.

2017 – 2019 
&2011 – 2014

Αντιδήμαρχος Οικονομικών

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, Λιοσίων 22, Αθήνα 104-38

 • Σύνταξη και εκτέλεση ετήσιων προϋπολογισμών ετών 2011 έως 2014 και 2017 έως 2019 (ύψους €788 εκατ. το 2019)

 • Οικονομική εξυγίανση του Δήμου (ενδεικτικώς, από €47εκ. έλλειμμα το 2010 σε €27εκατ. πλεόνασμα το 2019)

 • Μείωση των χρεών προς προμηθευτές κατά 93%

 • Μείωση δανειακής έκθεσης του Δήμου κατά την διάρκεια της θητείας μου από €210 εκατ. το 2010 σε €101 εκατ. το 2019

 • Διαπραγμάτευση και σύναψη δανειακής σύμβασης ύψους € 55 εκατ. από την ΕΤΕπ για υλοποίηση αναπτυξιακών έργων και έργων υποδομής

 • Αναδιάρθρωση του υπάρχοντος δανείου της DEXIA

 • Διενέργεια, παρακολούθηση, και εκτέλεση διαγωνισμών (ενδεικτικώς, ποσού €72 εκ. για το 2019)

 • Αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας του Δήμου από τον οίκο MOODY’S

 • Μείωση επιχορηγήσεων στα ΝΠΔΔ του Δήμου και εξορθολογισμός των δαπανών τους

 • Ολοκλήρωση πλέον των 50 έργων, μέσω του ΕΣΠΑ 2007-2013

 • Ανάπτυξη εφαρμογής για την ηλεκτρονική είσπραξη των πάσης φύσεως τελών, φόρων και δικαιωμάτων καθώς και για την ηλεκτρονική πληρωμή οφειλών.

 • Ανάπτυξη εφαρμογής για την ηλεκτρονική παρακολούθηση των καυσίμων (εξοικονόμηση περίπου € 0,5 εκ. / χρόνο)

 • Κατάρτιση και υλοποίηση Συμμετοχικού Προϋπολογισμού το 2018 και το 2019, για πρώτη φορά στην ιστορία του δήμου. Ανάπτυξη ηλεκτρονικής πλατφόρμας υποδοχής αιτημάτων για τον Συμμετοχικό Προϋπολογισμό, με σκοπό την συμμετοχή των πολιτών στο κέντρο λήψης αποφάσεων

 • Ενέργειες αξιοποίησης της δημοτικής περιουσίας και μεταστέγασης υπηρεσιών, σε κτήρια ιδιοκτησίας του δήμου 

 • Μείωση δημοτικών τελών στις οικίες, σε εμπορικά καταστήματα και επιχειρήσεις προς ενίσχυση της επιχειρηματικότητας

2014 – 2016

Αντιδήμαρχος Διεύθυνσης Σχεδίου Πόλεως και Πολεοδομίας 

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, Λιοσίων 22, Αθήνα 104-38

 • Tην έναρξη των ενεργειών για την ψηφιοποίηση του αρχείου της Πολεοδομίας με σκοπό την, χωρίς φυσική παρουσία,  εξυπηρέτηση των δημοτών και των επαγγελματιών αλλά και την εξοικονόμηση ανθρωπίνων πόρων.

 • την κατάρτιση προτάσεων, για νομοθετικές ρυθμίσεις, σχετικά με το πλαίσιο λειτουργίας της Πολεοδομίας

 • τη λειτουργία υπηρεσιών πολεοδομίας πέντε όμορων δήμων της Αθήνας

2015 – 2016

Πρόεδρος, Τεχνόπολις Δήμου Αθηναίων

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, Λιοσίων 22, Αθήνα 104-38 

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μου, ήμουν υπεύθυνη και επέβλεψα:

 

 • Εκτέλεση προϋπολογισμού 

 • Διοργάνωση και προγραμματισμός των εκδηλώσεων

 • Σχεδιασμός και υλοποίηση ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας, μέσω του κόμβου καινοτομίας και επιχειρηματικότητας «INNOVATHENS»

 • Αξιοποίηση χρηματοδοτικών κοινοτικών προγραμμάτων

2011 – 2013

Αντιδήμαρχος Οικονομικών, Διαφάνειας, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & Εξυπηρέτησης του Πολίτη

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, Λιοσίων 22, Αθήνα 104-38 

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μου, ήμουν υπεύθυνη και επέβλεψα:

 

 • Αναβάθμιση του ιστότοπου του δήμου (cityofathens.gr), ελαχιστοποιώντας τις δαπάνες φιλοξενίας και συντήρησης του

 • Σχεδιασμός και ανάπτυξη ηλεκτρονικής εφαρμογής παρακολούθησης όλων των αποθεμάτων των αποθηκών του δήμου

 • Δημιουργία κόμβου στον οποίο συγκεντρώνονται όλες οι Εφαρμογές και τα Συστήματα του Δήμου Αθηναίων, όπου ενσωματώνονται οι νέες τεχνολογίες στις επιχειρησιακές ροές του Δήμου κάνοντας χρήση Ανοιχτού Λογισμικού.

 • Έλεγχος των επιχειρησιακών ροών του Δήμου και απλούστευση των διαδικασιών

1998 – 2010

Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου 
Τομεάρχης, Διεύθυνση Οικονομικών

ΔΕΣΦΑ Α.Ε. / ΔΕΠΑ Α.Ε., Λεωφ. Μεσογείων 357, Χαλάνδρι 152-31  

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μου, αρχικώς στη ΔΕΠΑ και ακολούθως μετά το διαχωρισμό της το 2007, στον ΔΕΣΦΑ, είχα τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 

 • Υπεύθυνη για την οικονομική παρακολούθηση προγραμμάτων ΕΣΠΑ, ΚΠΣIII, Interreg για την ανάπτυξη του υπάρχοντος δικτύου φυσικού αερίου

 • Μέλος της ομάδος εργασίας & συντονισμού της ιδιωτικοποίησης των τριών περιφερειακών δικτύων φυσικού αερίου Αττικής, Θεσσαλίας και Θεσσαλονίκης

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Master of Science στο Marketing και την Επικοινωνία, με Νέες Τεχνολογίες

Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

Πτυχιούχος Ιστορίας και Αρχαιολογίας

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

Κοινωνικές δεξιότητες και ικανότητες

 • Μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο του Γενικού Φιλόπτωχου Ταμείου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών

 • Μέλος του Ινστιτούτου για την Προβολή και την Ανάπτυξη της Μάνης, «Όμοιοι της   Μάνης»           

 • Μέλος στην Ένωση των Απανταχού Μανιατών «Η Μάνη».

 • Μέλος στο Σύλλογο Μανιατών «Αρχιστράτηγος Πέτρος Μαυρομιχάλης, Μάνη».

 • Μέλος στον Ελληνικό Σύλλογο «Μαρία Κάλλας».

 • Μέλος στον Σύνδεσμο των «Εν Αττική Λακεδαιμονίων».

 • Μέλος στην «Παλλακωνική Ομοσπονδία Ελλάδος».

Οργανωτικές δεξιότητες και ικανότητες

Κατά τη διάρκεια της θητείας μου στο Μαιευτήριο Γ.Ν «Ελενα Βενιζέλου – Αλεξάνδρα», στις θέσεις στο Δήμο Αθηναίων ως Αντιδήμαρχος και ως Πρόεδρος της  Τεχνόπολις, είχα την ευθύνη συντονισμού και διοίκησης των αντίστοιχων υπηρεσιών, με απασχολούμενο προσωπικό πλέον 1.500 ατόμων συνολικά​

Soft skills

Entrepreneurial Mindset

Go-to-Market Planning

Teamwork & Collaboration

Digital Analytics

MSOffice

ΓΛΩΣΣΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Μητρική γλώσσα

ΑΓΓΛΙΚΑ

Advanced Cambridge English

bottom of page